TEAMBUILDING 2020

KHẢO SÁT THAM GIA TEAMBUILD

Bạn có sẵn sàng tham gia teambuilding của công ty trong 3 tháng tới?

Bạn có sẵn sàng tham gia với các công ty khác không?

Bạn muốn tham gia chương trình nào dưới đây?

Bạn thích đi địa điểm nào hơn?

Bạn có mong muốn dẫn theo người thân không?

Hãy cho biết thêm các ý kiến góp ý của bạn về chương trình