PHIẾU CÂU HỎI KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN

Địa chỉ email của anh(chị)

Đánh giá công việc hiện tại so với bản thân

Đánh giá công việc hiện nay so với bản thân của anh(chị)

Vị trí làm việc của anh(chị)

Vui lòng cho biết ý kiến, góp ý của anh (chị) về công ty

Thời gian làm việc của anh (chị)

Theo anh(chị) công ty nên làm gì để nâng cao thu nhập nhân viên

Theo anh (chị) mức tiền lương hiện nay của anh chị so với các công ty trước đây hoặc cùng lĩnh vực mà anh chị biết là

Nếu chọn không hợp lý hoặc rất không hợp lý vui lòng cho biết lý do

Mức độ hiểu biết của Anh (chị) về các tiêu chí, cách thức hiện đang được áp dụng để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của Anh (chị)??

Không khí làm việc tại Công ty ra sao

Họ và tên anh (chị)

Hiện tại anh/chị đang được trả lương theo hình thức nào?

Giới tính anh (chị)

Bạn cảm thấy thế nào về chính sách xét thưởng hệ số thành tích bản thân

Bạn có đang làm theo các tiêu chí của KPI không ?(nếu có vui lòng kể ra một vài tiêu chí)nếu không vui lòng bỏ qua câu hỏi này

Bạn có ý kiến đóng góp, hay góp ý xây dựng các chính sách cho phòng ban bạn như thế nào

Bạn có hài lòng với các chính sách công ty không

Anh(chị) đánh giá thế nào về chính sách thưởng của công ty

Anh chị đánh giá thế nào về mức tiền lương anh chị nhận được hiện tại

Anh (chị) đã được phổ biến các chính sách về phòng ban của anh(chị) chưa

Anh (chị) vui lòng cho biết mức lương trung bình hàng tháng hiện nay của anh (chị)