KHẢO SÁT TECHTALK LẦN 3

Một cách khách quan, anh/chị có hài lòng với sự kiện này không?

Đánh giá của anh/chị đối với người host chủ đề buổi Techtalk lần 3?

Anh/chị có cảm thấy thoải mái khi đưa ra câu hỏi?

Sau buổi trao đổi tại sự kiện này, kiến thức về "Công nghệ 4.0" của anh/chị được cải thiện như thế nào?

Anh/chị có mong chờ cho buổi TechTalk lần 4 hay không?

Anh/chị có ý kiến đóng góp cho sự kiện này?