KHẢO SÁT CHI TIẾT TEAMBUILDING

KHẢO SÁT CHI TIẾT

BẠN CÓ THAM GIA ĐƯỢC VÀO NGÀY 14/3 - 15/3 KHÔNG?

Bạn có dẫn theo người thân?

BẠN DẪN THEO BAO NHIÊU NGƯỜI?

BẠN CÓ DẪN THEO TRẺ NHỎ KHÔNG?

CHỌN MÀU ÁO BẠN THÍCH?

BẠN CÓ BỊ DỊ ỨNG VỚI BẤT KỲ HẢI SẢN NÀO KHÔNG?

BẠN CÓ THỂ HỖ TRỢ CUNG CẤP THIẾT BỊ GÌ CHO SỰ KIỆN KHÔNG?