[DCT_Events] Techtalk 5 "The value of ERP"

Cảm nhận của Anh/Chị về sự kiện Techtalk vừa rồi như thế nào? *

Sau buổi Techtalk này, Anh/Chị đã học được những gì? *

Anh/Chị đã có ý tưởng mới để phát triển công ty không? *

Anh/Chị có đóng góp ý kiến gì về cho Ban Tổ Chức hay không? *